Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie

Powrót do strony głównej
  • Start
  • DK-plus
  • KONKURS KULTURALNYCH INICJATYW LOKALNYCH ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS KULTURALNYCH INICJATYW LOKALNYCH ROZSTRZYGNIĘTY

W dniu 25.06 o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie jury Konkursu Kulturalnych Inicjatyw Lokalnych.
Komisja składała się z: 3 przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Kultury, członków grup roboczych biorących udział w I etapie projektu oraz autorów wniosków. Łącznie 17 osób. Na konkurs wpłynęło łącznie 12 projektów.
Wyłonione w konkursie projekty, stanowiące łączną kwotę możliwego dofinansowania 22 000 zł to:

„ABC kaligrafii. Litery – bajery”. Autor Barbara Galińska, zadanie skierowane do dzieci od 10 r. ż, młodzieży, dorosłych i seniorów. (244 pkt)
„Sesja naukowa i warsztaty o historii miasta Józefowa z udziałem badaczy i mieszkańców oraz publikacja materiałów. Autor Łukasz Galas, projekt międzypokoleniowy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i józefowskich rodzin. (244 pkt)
Happenig „NeoZalipie”. Autor Maria Uryga, projekt międzypokoleniowy. (220 pkt)
„Ścieżka przyrodnicza w Józefowie”. Autor Patrycja Marta Matuszewska, zadanie międzypokoleniowe ,skierowane również do turystów spoza Józefowa. (185 pkt)
„Warsztaty Muralu dla początkujących”. Autor Joanna Piórkowska, projekt skierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. (181 pkt)
Pozostałe wnioski zajęły kolejno miejsca:
„Konkurs plastyczno-fotograficzny pt.: „Józefów jakiego nie znamy”. Autor Monika Wójcik, projekt kierowany go 3 grup wiekowych: 7 – 12 lat, 13 – 18 lat, powyżej 18 lat. (179 pkt)
„Mapa Józefowa – nazwa robocza”. Autor Filip Idzikowski, projekt międzypokoleniowy (młodzież lokalne środowiska twórcze i artystyczne, seniorzy). (177 pkt)
„Organizacja spotkania z polskimi polarnikami Krzysztofem i Aleksandrą Michalskimi”. Autor: Anna Wieczorek Niebielska, zadanie międzypokoleniowe. (172 pkt)
„Bractwo szkół im. R.Traugutta czyli rzecz o Romualdzie T.”. Autor Jolanta Kotlińska i grupa nieformalna SP nr. 2 im. R. Traugutta w Józefowie. Projekt międzypokoleniowy. (169 pkt)
„Warsztaty artystyczne sztuki użytkowej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pod nazwą Art.Design”. Autor Małgorzata Kruk. Zadanie skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. (158 pkt)
„Warsztaty plastyczne Na szkle malowane”. Autor Jolanta Drawnel. Zadanie międzypokoleniowe. (153 pkt)
„Speed dla wszystkich – łączymy pokolenia w Józefowie”. Autor Ewa Gapon. Działanie międzypokoleniowe. (137 pkt)
Zadania będą realizowane na przełomie września i listopada z dofinansowaniem Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Dla wszystkich uczestników wstęp będzie wolny.
Wspólnie z autorami pomysłów będziemy realizować II etap dużego, miejskiego projektu „Miejski Ośrodek Kultury. Miejsce. Oddech – Kult”. Wszystkie zgłoszone inicjatywy są odpowiedzią na diagnozę, którą Ośrodek we współpracy z grupą mieszkańców realizował na przełomie marca i maja. Gratulujemy zwycięzcom jak również wszystkim, którzy nadesłali swoje wnioski. Realizacja powyższych, kulturalnych działań wpisuje się również w główny cel Strategii Miejskiego Ośrodka Kultury jakim jest: Rozwój kapitału społecznego po przez kulturę.

facebook