Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie

Powrót do strony głównej
  • Start
  • Galeria RAMA
  • WERNISAŻ WYSTAWY „CIEPŁO-ZIMNO” – ARTYSTEK Z GRUPY MALARSKIEJ KIERUNEK – ELŻBIETY CZERWIŃSKIEJ, LUCYNY KRZYWIK I KATARZYNY WASILEWSKIEJ.
PLAKAT

PLAKAT

Cieplo Zimno VI - Lucyna Krzywik

Cieplo Zimno VI - Lucyna Krzywik

City - Elżbieta Czerwinska

City - Elżbieta Czerwinska

Katarzyna Wasilewska - Ephemeral Beauty

Katarzyna Wasilewska - Ephemeral Beauty

Katarzyna Wasilewska - Amorphous Ether of Happiness

Katarzyna Wasilewska - Amorphous Ether of Happiness

Widok II - Elżbieta Czerwinska

Widok II - Elżbieta Czerwinska


03.11.2017 (PIĄTEK) GODZ. 18:00 


„CIEPŁO-ZIMNO” to przenikanie dwóch sfer, wewnętrznej – duchowej i zewnętrznej – fizycznej, wynika z potrzeby reagowania na wszystko, co jest związane z ludzką egzystencją. Jest rozważaniem o tym, z czym mierzymy się na co dzień, co nas otacza – o życiu i stracie, miłości i nienawiści, radości i smutku. Na pozór ambiwalencja, w rzeczywistości raczej tęsknota. Jest relacją między tym co było, a tym co jest i będzie. Jest poszukiwaniem.

CIEPŁO-ZIMNO, to również zabawa formą i kolorem, gdzie indywidualne pragnienia i postrzeganie świata znajdują odbicie w warstwie obrazowej.

Elżbieta Czerwińska, Lucyna Krzywik i Katarzyna Wasilewska wykształcenie artystyczne zdobyły na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Należą do Grupy malarskiej KIERUNEK. Każda z artystek ma w swoim dorobku udział w szeregu wystawach indywidulanych i zbiorowych w kraju i za granicą.
Wstęp wolny.
Miejsce: Galeria RAMA MOK
ELŻBIETA CZERWIŃSKA – malarstwo Elżbiety Czerwińskiej, to wpisanie w płótno ekspresji, łączności struktury malarskiej i koloru, w którym artystka wyraża swoje emocje i demonstruje wewnętrzne uczucia. Elżbieta każdy obraz traktuje jako kolejny etap powstania kompozycji gdzie z jednego obrazu powstaje kolejny. Artystka z łatwością balansuje pomiędzy malarstwem figuratywnym i abstrakcyjnym. Jej prace podążają za poszukiwaniem nowych form, kompozycji, linii i plam barwnych – to poddanie wyobraźni na możliwość odnalezienia nowego spojrzenia. Jej uważna obserwacja otaczającej nas rzeczywistości jest początkiem do interpretacji i powstania kolejnych cykli malarskich, czego przykładem jest cykl City, przedstawiający obiekty industrialne, przestrzeń miejską.
Charakterystyczne prowadzenie pędzla, gra barw, inspiracja kształtami, które przetwarza, to właśnie cecha malarstwa Elżbiety Czerwińskiej.

LUCYNA KRZYWIK – jej sztuka jest ciągłym poszukiwaniem i odnajdywaniem – czasami jednoznaczna, czasami symboliczna – wydobywa kontrasty, które w niej drzemią. Rodzi się z wewnętrznego napięcia między spontanicznością i emocjonalnością, a harmonią i delikatnością jej natury. W malarstwie przedstawia swój wewnętrzny świat refleksji o dążeniu do poznania i poznawaniu rzeczywistości, rozważania o radości i smutku, pasji i miłości, słowem – rozważania o poszukiwaniu miejsca realizacji ludzkiej wolności. Pod pędzlem artystki ujawnia się złożona dynamika napięć, adekwatnie wyrażających jej osobisty stosunek do otaczającego świata i intensywnie przeżywanej codzienności, ukazując ją w coraz to nowym kontekście. Stosując symbolikę z premedytacją wielu kwestii nie dopowiada, pozostawiając odbiorcom pole do własnej interpretacji i odczuwania dzieła.
Lucyna Krzywik jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

KATARZYNA WASILEWSKA – tworzy z potrzeby pozawerbalnej komunikacji z odbiorcą. Wasilewska stosuje różnorodne techniki malarskie, jak: akryl, olej czy akwarele, w zależności od tematu i tego co aktualnie ma do przekazania. Szczególna wrażliwość, jaka charakteryzuje artystkę, znajduje odzwierciedlenie w jej pracach, wyróżniających się estetyczną formą i subtelną kolorystyką. Poruszane tematy dotyczą zarówno kategorii metaforyczno-symbolicznych, jak i przedstawień ze świata abstrakcji. Wasilewska głównie tworzy obrazy osadzone w onirycznej przestrzeni snu i wyobraźni, chociaż nie stroni od pełnego energii malarstwa gestu: spontanicznego i ekspresyjnego, w barwach podyktowanych nastrojem i emocjami.
Celem artystki jest, aby jej dzieła wciągały, czasem niepokoiły, a czasem dawały chwilę wytchnienia, zachęcały do refleksji i inspirowały.
facebook