Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie

Powrót do strony głównej
  • Start
  • Galeria RAMA
  • WERNISAŻ WYSTAWY pt. „ZAINSPIROWANE ŻYCIEM” ARTYSTEK Z GRUPY MALARSKIEJ „KIERUNEK” – MAGDALENY CZAPIGI I ELŻBIETY BOGUSŁAWSKIEJ
01.12.2017 (PIĄTEK) GODZ. 18:00 
Wystawę tworzą obrazy, które powstały na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Dzieła malarskie prezentowane tutaj, pozwalają dotknąć emocji, dają Odbiorcy możliwość domyślania się zdarzeń, czy sytuacji życiowych twórcy, poprzez bezpośrednią konfrontację z jego pracą. „Zainspirowane życiem” to wystawa będąca zbiorem bardzo zróżnicowanych obrazów, zarówno pod względem techniki, sposobu malowania, jak i podejścia do prezentowanej problematyki. Obok siebie funkcjonują obrazy realistyczne i abstrakcje, prace przedstawiające temat wprost, ale i symbolicznie. Obserwator może dostrzec obrazy, które podziałają na niego, niekoniecznie poprzez temat z życia, być może i jemu bliski – temat, który zazwyczaj, można by opowiedzieć słowami, lecz na prezentowanych płótnach przedstawiony przez artystę wyłącznie poprzez kształt, kolor i podział plastyczny obrazu.
Istotną cechą tych dzieł jest zastosowanie środków malarskich potęgujących złudzenie głębi lub wypukłości kształtów, pomimo rzeczywistej płaskości powierzchni. Dynamizm wprowadzony jest w nie symbolicznie, poprzez ekspresyjny sposób malowania, energiczne ruchy pędzla, szeroki gest nakładania farby lub też przez namalowaną postać uchwyconą w ruchu.
Wstęp wolny.
Miejsce: Galeria RAMA MOK.
Cechą nadrzędną wystawy jest jej różnorodność odzwierciedlająca bogactwo doświadczeń codziennego, tak zwanego „szarego” życia, ale nie od strony zainteresowania konkretnymi wydarzeniami, lecz od strony czynników sprawczych, powodów, dla których stały się one istotnym bodźcem, impulsem do powstania obrazu.
Wystawa „Zainspirowane życiem”, jak wskazuje sam tytuł, jest malarską opowieścią o życiu, ale i daje Odbiorcy możliwość poznania, w pewnym stopniu, samego autora wystawy, jego wrażliwości, a sam autor, poprzez swoje dzieła, pokazuje, że inspiracją do powstania obrazu może być wszystko – zdarzenie, przeżywane emocje, wrażenie chwili, ale także spotkanie z innym człowiekiem, jego pracą, jego życiem...
Wpatrując się w eksponowane obrazy, przeżywając je, Widz może odkryć, zaskoczony, że najistotniejszym powodem ich powstania jest inspiracja twórcy, która przychodzi z różnych, nieprzewidywalnych czasem, stron. To jakby szukanie odpowiedzi na pytanie: „Co musi się wydarzyć, co potrzeba przeżyć lub poczuć by powstał taki obraz?”

Magdalena Czapiga (WSP1997 Kraków, AP1998 Kraków, UJ2005 Kraków, PSTIS 2008 Warszawa, ASP 2015 Łódź, )
Od autora: „Wyrażam się w wielu technikach, między innymi w malarstwie, ilustracji dla dzieci, rzeźbie i ceramice. Na co dzień jako arteterapeutka prowadzę pracownię garncarstwa etnicznego. Mam za sobą kilka wystaw malarstwa olejnego i akrylowego, rzeźby i ceramiki. W malowaniu najbardziej cenię możliwość uzewnętrzniania i przeżywania emocji poprzez akt twórczy. Inspirację czerpię z przyrody i kontaktów z ludźmi. Ciągle szukam najlepszego sposobu wyrażania siebie i dlatego moje kolejne wystawy są od siebie skrajnie różne”.
Elżbieta Bogusławska
Od autora: „Malarstwo interesowało mnie już w latach młodości, jednak czas, aby się mu całkowicie poświęcić nadszedł stosunkowo niedawno i tym samym spełniło się moje odwieczne marzenie. Eksperymentuję z różnymi formami, technikami, celowo nie narzucając sobie ograniczeń. Dzielę się z odbiorcą emocjami, tajemniczością, wrażeniami, które utrwalam na swoich obrazach. Fascynuje mnie tak malarstwo realistyczne, jak i abstrakcyjne. Inspiracje czerpię z przyrody, ale i z nauki. Dużym wyzwaniem dla mnie jest człowiek i jego relacje z otoczeniem, co staram się przekładać na język obrazu. Wolność kreacji stanowi dla mnie wielką wartość, stąd w mojej twórczości wielość wątków i tematów. W moim portfolio obok portretów znajdują się pejzaże, martwe natury, dzieła nieprzedstawiające oraz monotypia. Przetwarzam w nich rzeczywistość, sprowadzając ją najpierw w myślach do figur geometrycznych by później, już na płótnie, nadać całej kompozycji harmonię, uwzględniając kształt, kolor, podział plastyczny i ruch malowanych obiektów. Malując skupiam się na aspektach związanych z budowaniem kompozycji i przestrzeni. Koncentruję się na tworzeniu harmonijnych zestawień barw. Zawsze w tym wszystkim towarzyszą mi emocje. Do malowania stymuluje mnie wyciszenie, koncentracja i muzyka. Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (Studia Podyplomowe, Wydział Grafiki i Malarstwa) oraz Uniwersytetu Warszawskiego”.
facebook