Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie
Strona główna
  • Start
  • Regulamin uczestnictwa w zajęciach

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH


Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło, że wybraliście Państwo Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie na miejsce rozwijania pasji i zainteresowań, własnych oraz swoich dzieci. Chcemy Państwa powiadomić, że zawsze dbamy o jakość programów, formy realizacji zajęć i projektów, a także o Państwa potrzeby, komfort i bezpieczeństwo. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach. Na pierwszych zajęciach poprosimy Państwa o podpisanie niniejszego regulaminu. 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

w zajęciach edukacyjnych, artystycznych i ruchowych realizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie

Rozdział I

Informacje ogólne
Miejski Ośrodek Kultury organizuje zajęcia i sekcje w tzw. trybie szkolnym, od października do maja/czerwca. Zajęcia odbywają się w dni robocze, w przypadku zespołów i grup artystycznych próby odbywają się również w soboty. W okresie ferii zimowych oraz wakacji zajęcia stałe są zawieszane. W tym czasie realizujemy inne projekty artystyczne dostępne dla wszystkich uczestników.
Korzystanie z wyposażenia sal zajęciowych MOK Józefów odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
Z sal zajęciowych wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika.
Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich w miejscu prowadzenia zajęć. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
Każda z grup zajęciowych posiada swojego opiekuna z ramienia MOK odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie sekcji; są to: Agata Parzych-Bucka (asystent działu promocji i edukacji społecznej) oraz Tomasz Lutoborski (referent ds. administracyjno-technicznych i edukacji kulturalnej).

Rozdział II

Zasady tworzenia grup
Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych od 01 do 30 września każdego roku, do wyczerpania limitu przyjęć w poszczególnych grupach.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc w grupach, tworzone są listy rezerwowe. Z listy rezerwowej uczestnik może zostać przyjęty do grupy zajęciowej w ciągu całego roku artystycznego.
Maksymalna ilość uczestników w grupie zależna jest od wielkości pomieszczeń w których prowadzone są zajęcia.
Minimalną ilość uczestników w grupie określają opłaty za zajęcia, które co najmniej w 80% muszą pokryć wynagrodzenie instruktora lub instruktorów.
Ilość uczestników w grupie spoza Józefowa może wynosić maksymalnie 20%.
Zapisy dokonywane są w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, w biurze Domu Nauki i Sztuki, telefonicznie, mailowo lub przez stronę Strefa Zajęć www.strefazajec.pl

Rozdział III

Warunki uczestnictwa w zajęciach
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w sezonie 2019/2020 jest zapisanie się poprzez stronę internetową www.mokjozefow.pl drogą milową, telefoniczną lub osobiście.
Osoby przyjęte na zajęcia mają obowiązek wypełnienia i podpisania niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest: na stronie www.mokjozefow.pl, stronie Strefa Zajęć, w sekretariacie MOK Józefów i Domu Nauki i Sztuki oraz u instruktorów prowadzących zajęcia.
W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane. O obecności Rodzica lub Opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decydują instruktorzy prowadzący zajęcia.
Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dziecka do sali zajęciowej oraz odbierania z niej. MOK Józefów nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć.
Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć MOK Józefów ponosi tylko w czasie trwania zajęć.
Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez instruktora.

Rozdział IV

Organizacja pracy
Grupy zajęciowe działają na podstawie programów, ustalonych przez instruktora i kierownika właściwego działu, a zatwierdzonych przez Dyrektora MOK Józefów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (e-mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
Dopuszcza się również przeniesienie zajęć na inny termin po jego wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami zajęć i Dyrektorem MOK Józefów.
W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego, Miejski Ośrodek Kultury zapewnia możliwość odpracowania zajęć w dogodnym terminie.
W trakcie sezonu 2019/2020 przewiduje się następujące przerwy w realizacji zajęć:
1) od 1 listopada (piątek) do 3 listopada (niedziela) 2019 r.;
2) 11 listopada (poniedziałek) 2019 r.;
3) zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia (poniedziałek) 2019 r. do 7 stycznia (środa) 2020 r.;
4) ferie zimowe: 10 lutego (poniedziałek) do 23 lutego (niedziela) 2020 r.;
5) wiosenna przerwa świąteczna: od 9 kwietnia (czwartek) do 14 kwietnia (wtorek) 2020 r.;
6) od 1 maja (piątek) do 3 maja (niedziela) 2020 r.;
7) 11 czerwca (czwartek) 2020 r. do 14 czerwca (niedziela) 2020 r.
8) zajęcia trwają do 29 maja 2020 r, zespoły artystyczne mogą realizować spotkania do 26 czerwca 2020 r.
6. Promocja zajęć, warsztatów, zespołów i grup artystycznych odbywa się tylko wyłącznie poprzez MOK w uzgodnieniu z kierownikiem Działu Promocji i Animacji Społecznej.

Rozdział V

Opłaty za zajęcia
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uregulowanie opłaty.
Pierwsze zajęcia są bezpłatne, uczestnik może zrezygnować z dalszego uczestnictwa informując o tym instruktora lub pracownika MOK.
Cennik zajęć dostępny jest na stronie www.mokjozefow.pl oraz w sekretariacie MOK.
Opłata za zajęcia jest opłatą ryczałtową. Minimalna ilość zajęć w miesiącu – 3, maksymalna – 5.
Wpłaty za poszczególne zajęcia przyjmowane są do 15 każdego miesiąca w Kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w godz. 16:00 – 18:00.
Zachęcamy również do wnoszenia opłat drogą elektroniczną na nasze konto (przelew).
Nr. konta bankowego: 31 8023 0009 2004 0009 3770 0001, (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz rodzaj opłacanych zajęć).
Wykupując uczestnictwo w zajęciach uczestnik ma zarezerwowane: miejsce w grupie, zapewnioną opiekę instruktora, zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.
Spokrewnionym uczestnikom tej samej sekcji przysługuje zniżka – 50 % na kolejnego członka rodziny. Zniżki nie obejmują wybranych kursów (fotograficznego).
Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca.
Uczestnik zobowiązany jest zgłosić nieobecność powyżej jednego miesiąca, wówczas opłata nie będzie pobierana.
W przypadku zawieszenia uczestnictwa w zajęciach uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie instruktora lub pracownika MOK Józefów.
Opłaty mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 lat (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
Dyrektor na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej.
Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.

Dokładamy wszelkich starań, aby w Miejskim Ośrodku Kultury i jego placówkach było miło i przyjemnie.

W głównym budynku oraz placówkach Ośrodka panuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, spożywania środków psychoaktywnych.

Nasz Ośrodek to miejsce szczególnie bliskie wszystkim józefowianom i przybywającym gościom, dlatego prosimy o zachowanie czystości i porządku.
Zapraszamy w nasze gościnne progi!


Podpisując niniejszy regulamin wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka lub własnego, w tym na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek własny lub dziecka na stronie www.mokjozefow.pl, Internecie, lokalnej prasie, mediach społecznościowych. Jednocześnie informujemy, że wizerunek Państwa lub dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań organizowanych przez Ośrodek.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach organizacyjnych wynikających z realizacji zajęć. podpis Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka w celach organizacyjnych wynikających z realizacji zajęć. podpis
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy wyłącznie następujące dane: Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, nazwę gminy, adres e-mail i ew. imię i nazwisko dziecka, które Państwo zapisują na zajęcia.
Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie z siedzibą w Józefowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, NIP: 5321047226.
Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)?
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane (ew. dane dziecka) przetwarzamy wyłącznie w celach wprost wynikających z realizacji zajęć. Ponadto, po wyrażeniu zgody na zapisanie się do naszego newslettera, będziemy do Państwa przesyłać najnowsze informacje dotyczące wydarzeń i zajęć jakie mają miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.
Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane przetwarzamy aż do momentu zakończenia zajęć. Następnie wszelkie informacje przenoszone są do archiwum na okres 5 lat. Po upływie tego czasu są one niszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-480 Józefów; Kontakt: tel. 22-789-20-26 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgody wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie; kontakt: tel. 602-552-804 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika akceptuje warunki przedstawione w Regulaminie Miejskiego Ośrodka Kultury i zgadza się na ich stosowanie.

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Data Czytelny podpis opiekuna/uczestnika

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
Danuta Wojciechowska
facebook