Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie

Powrót do strony głównej
  • Start
  • Regulamin uczestnictwa w zajęciach
Imię i nazwisko (UCZESTNIKA):

Imię i nazwisko OPIEKUNA:

telefon:

-

Email (DRUKOWANYMI):

-

(wpisz nazwę zajęć)

.......................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celach marketingu mailowego – newslettera. TAK/NIE (podkreślić)

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło, że wybraliście Państwo Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie na miejsce rozwijania pasji i zainteresowań, własnych oraz swoich dzieci. Chcemy Państwa powiadomić, że zawsze dbamy o jakość programów, formy realizacji zajęć i projektów, a także o Państwa potrzeby, komfort i bezpieczeństwo.
REGULAMIN UCZESTNICTWA w zajęciach edukacyjnych, artystycznych i ruchowych realizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie

Rozdział I
Informacje ogólne
1. Miejski Ośrodek Kultury organizuje zajęcia i sekcje w tzw. trybie szkolnym, od października do maja/czerwca. Zajęcia odbywają się w dni robocze, w przypadku zespołów i grup artystycznych próby odbywają się również w soboty. W okresie ferii zimowych oraz wakacji zajęcia stałe są zawieszane. W tym czasie realizujemy inne projekty artystyczne dostępne dla wszystkich uczestników.
2. Korzystanie z wyposażenia sal zajęciowych MOK Józefów odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Z sal zajęciowych wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika.
4. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nich w miejscu prowadzenia zajęć. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
5. Każda z grup zajęciowych posiada swojego opiekuna z ramienia MOK odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie sekcji; są to: Agata Parzych-Bucka (asystent działu promocji i edukacji społecznej) oraz Tomasz Lutoborski (referent ds. administracyjno-technicznych i edukacji kulturalnej).

Rozdział II
Zasady tworzenia grup
1. Grupy zajęciowe tworzone są na podstawie zapisów prowadzonych od 01 do 27 września 2020 roku, do wyczerpania limitu przyjęć w poszczególnych grupach.
2. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w grupach, tworzone są listy rezerwowe. Z listy rezerwowej uczestnik może zostać przyjęty do grupy zajęciowej w ciągu całego roku artystycznego.
3. Maksymalna ilość uczestników w grupie zależna jest od wielkości pomieszczeń w których prowadzone są zajęcia.
4. Minimalną ilość uczestników w grupie określają opłaty za zajęcia, które co najmniej w 80% muszą pokryć wynagrodzenie instruktora lub instruktorów.
5. Ilość uczestników w grupie spoza Józefowa może wynosić maksymalnie 20%. 6. Zapisy dokonywane są w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, w biurze Domu Nauki i Sztuki, telefonicznie, mailowo lub przez stronę Strefa Zajęć www.strefazajec.pl

Rozdział III
Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w sezonie 2020/2021 jest zapisanie się poprzez platformę cyfrową Strefa zajęć.pl., stronę internetową www.mokjozefow.pl, drogą mailową, telefoniczną lub osobiście.
2. Osoby przyjęte na zajęcia mają obowiązek wypełnienia i podpisania niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest: na stronie www.mokjozefow.pl, stronie Strefa Zajęć, w sekretariacie MOK Józefów i Domu Nauki i Sztuki oraz u instruktorów prowadzących zajęcia.
3. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane. O obecności Rodzica lub Opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decydują instruktorzy prowadzący zajęcia.
4. Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dziecka do sali zajęciowej oraz odbierania z niej. MOK Józefów nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć.
5. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć MOK Józefów ponosi tylko w czasie trwania zajęć.
6. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez instruktora.

Rozdział IV
Organizacja pracy
1. Grupy zajęciowe działają na podstawie programów, ustalonych przez instruktora i kierownika właściwego działu, a zatwierdzonych przez Dyrektora MOK Józefów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (e-mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
3. Dopuszcza się również przeniesienie zajęć na inny termin po jego wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami zajęć i Dyrektorem MOK Józefów.
4. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego, Miejski Ośrodek Kultury zapewnia możliwość odpracowania zajęć w dogodnym terminie.
5. W trakcie sezonu 2020/2021 przewiduje się następujące przerwy w realizacji zajęć:
1) 11 listopada (środa) 2020 r.;
2) zimowa przerwa świąteczna: od 22 grudnia (wtorek) 2020 r. do 3 stycznia (niedziela) 2021 r.;
3) ferie zimowe: 18 stycznia (poniedziałek) do 31 stycznia (niedziela) 2021 r.;
4) wiosenna przerwa świąteczna: od 30 marca (wtorek) do 5 kwietnia (poniedziałek) 2021 r.;
5) od 1 maja (sobota) do 3 maja (poniedziałek) 2021 r.;
6) zajęcia trwają do 28 maja 2021 r, zespoły artystyczne mogą realizować spotkania do 19 czerwca 2021 r.
6. Promocja zajęć, warsztatów, zespołów i grup artystycznych odbywa się tylko wyłącznie poprzez MOK w uzgodnieniu z kierownikiem Działu Promocji i Animacji Społecznej.

Rozdział V
Opłaty za zajęcia
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uregulowanie opłaty.
2. Pierwsze zajęcia są bezpłatne, uczestnik może zrezygnować z dalszego uczestnictwa informując o tym instruktora lub pracownika MOK.
3. Cennik zajęć dostępny jest na stronie www.mokjozefow.pl oraz w sekretariacie MOK.
4. Opłata za zajęcia jest opłatą ryczałtową. Minimalna ilość zajęć w miesiącu – 3, maksymalna – 5. Odpowiednio dla zajęć odbywających się dwa razy w tygodniu: minimalna ilość zajęć w miesiącu – 6, maksymalna – 10.
5. Wpłaty za poszczególne zajęcia przyjmowane są do 15 każdego miesiąca w Kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w godz. 16:00 – 18:00.
6. Zachęcamy również do wnoszenia opłat drogą elektroniczną na nasze konto (przelew). Nr. konta bankowego: 31 8023 0009 2004 0009 3770 0001, (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz rodzaj opłacanych zajęć).
7. Wykupując uczestnictwo w zajęciach uczestnik ma zarezerwowane: miejsce w grupie, zapewnioną opiekę instruktora, zapewnione pomieszczenia i materiały do zajęć.
8. Spokrewnionym uczestnikom tej samej sekcji przysługuje zniżka – 50 % na kolejnego członka rodziny. Zniżki nie obejmują wybranych kursów (fotograficznego).
9. Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca.
10. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić nieobecność powyżej jednego miesiąca, wówczas opłata nie będzie pobierana.
11. W przypadku zawieszenia uczestnictwa w zajęciach uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie instruktora lub pracownika MOK Józefów.
12. Opłaty mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 lat (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
13. Dyrektor na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej.
14. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.

Dokładamy wszelkich starań, aby w Miejskim Ośrodku Kultury i jego placówkach było miło i przyjemnie. W głównym budynku oraz placówkach Ośrodka panuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, spożywania środków psychoaktywnych. Nasz Ośrodek to miejsce szczególnie bliskie wszystkim józefowianom i przybywającym gościom, dlatego prosimy o zachowanie czystości i porządku.
Zapraszamy w nasze gościnne progi!

Podpisując niniejszy regulamin wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka lub własnego, w tym na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek własny lub dziecka na stronie www.mokjozefow.pl, Internecie, lokalnej prasie, mediach społecznościowych. Jednocześnie informujemy, że wizerunek Państwa lub dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań organizowanych przez Ośrodek.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach organizacyjnych wynikających z realizacji zajęć.

podpis

..............................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka w celach organizacyjnych wynikających z realizacji zajęć.

podpis

..............................

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy wyłącznie następujące dane:
  • Państwa imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • nazwę gminy,
  • adres e-mail i ew. imię i nazwisko dziecka, które Państwo zapisują na zajęcia. 
Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie z siedzibą w Józefowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, NIP: 5321047226. Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane (ew. dane dziecka) przetwarzamy wyłącznie w celach wprost wynikających z realizacji zajęć. Ponadto, po wyrażeniu zgody na zapisanie się do naszego newslettera, będziemy do Państwa przesyłać najnowsze informacje dotyczące wydarzeń i zajęć jakie mają miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy aż do momentu zakończenia zajęć. Następnie wszelkie informacje przenoszone są do archiwum na okres 5 lat. Po upływie tego czasu są one niszczone. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-480 Józefów; Kontakt: tel. 22-789-20-26 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgody wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie; kontakt: tel. 602-552-804 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika akceptuje warunki przedstawione w Regulaminie Miejskiego Ośrodka Kultury i zgadza się na ich stosowanie.

…………………………………                     ………………………...................…… 
Data.                                                           Czytelny podpis opiekuna/uczestnika

po. Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
Agnieszka Rogalska-Jung