Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie

Powrót do strony głównej
  • Start
  • Ścieżka przyrodniczo-kulturowa w Józefowie

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO - KULTUROWA W JÓZEFOWIE.

IMG 9773 1
IMG 9776 1
IMG 9779 1
IMG 9792 1
IMG 9803 1
IMG 9806 1
IMG 9811 1
PB213959 1
PB213962 1
PB213965 1
PB213968 1
PB213979 1
PB213982 1
PB213985 1
PB213994 1
PB214014 1
PB214026 1
PB214062 Edit 3 Edit 4 Edit 5 Edit Tonemapped 1
PB214072 Edit 3 Edit 5 Edit 6 Edit 7 Edit Tonemapped 1

Autorzy: Patrycja Matuszewska, Anna Wieczorek Niebielska.
Zadanie zakłada opracowanie, produkcję i montaż tablic edukacyjnych poświęconych przyrodzie i architekturze Józefowa w uczęszczanych, ciekawych pod względem przyrodniczym miejscach w mieście i na obrzeżach.
Cele i opis działania:
Przybliżenie mieszkańcom Józefowa i turystom szczególnie cennych elementów przyrody lokalnej oraz architektury lokalnego dziedzictwa kulturowego.
W Józefowie i jego okolicach można spotkać liczne i ciekawe gatunki fauny i flory (bobry, rzadkie gatunki ptaków, rzadkie gatunki porostów i mchów, bogaty świat bezkręgowców, piękny drzewostan). Na terenie miasta znajduje się wiele ciekawych przykładów zabytkowej drewnianej architektury mieszkalnej w stylu nadświdrzańskim, (tzw. świdermajer). Niestety, brakuje łatwo dostępnej informacji na ten temat, możliwie w zasięgu ręki tam, gdzie mieszkaniec lub turysta może przyrodę i architekturę obserwować i wzbogacić swoją wiedzę na ich temat. Popularną i efektywną formą przyrodniczej i kulturalnej edukacji terenowej jest umieszczanie w pobliżu miejsc występowania obiektów, na które szczególnie warto zwrócić uwagę, poświęconych im tablic ze zdjęciami, informacjami i zadaniami stymulującymi własną aktywność poznawczą i na tym właśnie polega projekt. W przypadku Józefowa jak dotychczas takie tablice nie zostały umieszczone. Specyfiką Józefowa jest bardzo ścisły związek warunków przyrodniczych (zadrzewienie miasta, bliskość rzeki Świder, piaszczyste podłoże) oraz tradycyjnej architektury drewnianej stąd ujęcie tych dwóch tematów w jednym projekcie.
W projekcie opracowania treści tablic podejmą się pracownicy naukowi wydziału Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie oraz architekci, co zapewni wysoki poziom merytoryczny przedstawionych informacji.
Strukturę nośną tablic wykona wyspecjalizowana firma, co zapewni ich wysoką trwałość i estetykę. Korzyści wynikające z projektu dla mieszkańców to większa wiedza na temat bogactwa lokalnej przyrody i architektury, co wzmacnia identyfikację mieszkańców w każdym wieku z Józefowem.
Obecność tablic eksponuje walory naturalne i architektoniczne terenu Józefowa w oczach przybyszów i przyczynia się do lepszej ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturalnych.
Realizacja zadania zakończy się uroczystym otwarciem ścieżki, przygotowaniem materiału informacyjnego dostępnego na stronach MOK oraz Urzędu Miasta i Powiatu Otwockiego.

facebook